Fıtık, karın içerisindeki organların, karın duvarını oluşturan kas, kas kılıfı gibi dokular üzerindeki zayıf veya yırtık bir noktadan dışarıya doğru ilerleyip, cildin altında belirmesi ve o noktada çıkıntı yapması olarak tanımlanabilir. Bu zayıf noktalar en çok kasıklar, göbek ve varsa ameliyat kesi yerleri olduğu için fıtıklar en çok bu bölgelerde oluşur.

  • Kasık fıtığı (inguinal herni)
  • Göbek fıtığı (umblikal herni)
  • Kesi fıtığı (insizyonel herni)

Fıtık Hakkındaki İstatistikler

  • İnsanlarda çok sık rastlanılan sorunlardan biridir.
  • Genel nüfusun %3-8’ inde görülür.
  • Kasık fıtıklı hastaların %90’ı erkektir.

Tedavisi Cerrahidir.

Ne Tip Fıtıklar Vardır?

Yeni doğan bebeklerdeki göbek fıtıkları hariç bu hastalıkların kesin tedavisi sadece ameliyat ile sağlanır.

Kasık Fıtığında Yamalı Onarım

Yama, fıtık bölgesine dikilmekte ve daha sağlam bir onarım elde edilmektedir. Bu ameliyatlarda karın duvarındaki zayıf nokta dikişle veya bu iş için özel üretilmiş yamalarla kapatılır. Klasik açık ameliyatlarda bu işlemi yapabilmek için uzunluğu 4-30 cm arasında değişen kesiler gerekir.

Kasık Fıtığında Laparoskopik Cerrahi

Fıtık onarımı laparoskopik (kapalı) yöntemle de yapılabilir.

Bu onarımda da yama kullanılır.

Laparoskopik cerrahinin tüm avantajlarını içerir.

Daha az ağrı
Daha hızlı iyileşme
Merkezimizde ise uygun olan tüm vakalarda laparoskopik yöntemler (TEP veya TAP) tercih edilmektedir.

Fıtık ameliyatlarında neden laparoskopik yöntemleri tercih ediyoruz?

Hasta klasik ameliyata göre daha az ağrı çeker, hastanede daha az yatar ve normal günlük yaşantısına çok daha hızla döner.