EFFECT OF PERİTONEAL İRRİGATİON WİTH SERUM CONTAİN ANTİOTİC ON ON SURGİCAL SİTE İNFECTİON İN PATİENTS WİTH ELECTİVE COLORECTAL SURGERY. Elif Özçimen, Ümit Uğurlu, Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah, Tolga Özmen, Cumhur Yeğen. 14. National Congress of Colon and Rectal Surgery. Antalya 15-19 may, 2013
PROGNOSTİC IMPACT OF THE METASTATİC LYMPH NODE RATİO ON SURVİVAL İN GASTRİC CANCER. Wafi Attaallah, Mirhalig Javadov, Burak Kara, Çağlar Ertekin, Cumhur Yeğen. 19. National Surgical Congress, 16-20 April, 2014.Antalya.

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONUÇLARIMIZ. Orhan BAT, Wafi ATTAALLAH, Şakir KARPUZ, Muhammer ERGENÇ, Çağlar ERTEKİN, Ömer GÜNAL. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2015 Antalya.

OSTEOMYELİT İLE BAŞVURAN HASTADA UYLUĞA UZANAN SUPRASFİNKTERİK ATİPİK PERİANAL FİSTÜL VAKASI (BACAK FİSTÜLÜ). Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah. Ulusal cerrahi kongresi 2016. Antalya.

Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM, ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, “LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONEAL VE AÇIK KASIK FITIĞI ONARIM TEKNİNKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, GÜNAL ÖMER, “REKTAL DEV TÜBULOVİLLÖZ ADENOM ZEMİNİNDE MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUN TRANANAL EKSİZYON”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

Ertekin Süleyman Çağlar, KARA YALÇIN BURAK, Coşkun Mumin, UPRAK TEVFİK KIVILCIM,ATALAY VAFİ, Yeğen Şevket Cumhur, GÜNAL ÖMER, “SAĞ İNGUİNAL HERNİYİ TAKLİT EDEN SPERMATİK KORD LİPOSARKOM OLGUSU”, 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 2018.

MALİGN MİDE TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN DEV SOLİTER GASTRİK PEUTZ-JEGHERS POLİPİ – NADİR OLGU SUNUMU Süleyman Çağlar Ertekin, Tolga Özmen

T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,İstanbul,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

RETROPERİTONEAL SARKOMLARLA İLGİLİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Şafak Coşkun, Tolga Baha Demirbaş, Çağlar Süleyman Ertekin, Cumhur Şevket Yeğen,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

İNCE BAĞIRSAKTA NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU – PRİMER KİST HİDATİK VE LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ
Süleyman Çağlar Ertekin, Tolga Özmen,20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016, Antalya

HIGH RATE OF SEXUAL DYSFUNCTION FOLLOWİNG SURGERY FOR RECTAL CANCER
W. Attaallah1, C. Ertekin1, I. Tinay2, C. Yegen1.Tripartite Colorectal Meeting of the American Society of Colon&Rectal Surgeons (ASCRS);From Jun, 30, 2014 to Jul, 3, 2014